Könner & Söhnen Stabilizátor nafty KS D-STAB 60

Stabilizátor motorové nafty KS D-STAB 60 značky Könner & Söhnen

Dostupnost Skladem (>5 ks)
Kód: 7725
289 Kč 239 Kč bez DPH
Könner & Söhnen Stabilizátor nafty KS D-STAB 60

Könner & Söhnen Stabilizátor nafty KS D-STAB 60

Stabilizátor motorové nafty Könner & Söhnen® ULTRA Performance

  • udržuje původní kvalitu nafty během skladování;
  • spolehlivě uchovává palivový systém během volnoběhu;
  • chrání vstřikovací čerpadlo před korozí a opotřebením, a to i v případě, že se do systému dostane vlhkost;
  • také umožňuje snadné nastartování motoru po uskladnění.


Dávkování: Dávkování: 250 ml aditiva na 40-60 litrů motorové nafty.
Použití: Stabilizátor motorové nafty je vhodný pro všechny typy vznětových motorů, včetně přeplňovaných. Měl by se používat při delší odstávce motoru (2 až 18 měsíců). Aditivum nalijte do palivové nádrže před doplněním paliva.
NEBEZPEČÍ! Hořlavá kapalina a pára. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelná. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném prostoru. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Zákaz kouření. Zabraňte vdechování výparů. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. PŘI VDECHNUTÍ: Odveďte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte jí pohodlí pro dýchání. Pokud se necítíte dobře, zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Obsah/kontejner likvidujte v souladu s následujícími předpisy

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Příslušenství pro elektrocentrály
Objem: 0,25 l

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: