Spolupráce s Post Bellum

Post Bellum

S velkým potěšením jsme se zapojili do pomoci Ukrajině formou slevněných elektrocentrál pro polní nemocnice, kterou na konkrétní místo dodá nezisková organizace Post Bellum. Tato organizace se svým unikátním projektem Paměť národa výrazně zapsala do povědomí české veřejnosti. Projekt je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Zahrnuje především vzpomínky válečných veteránů z 2. světové války, přeživších holocaust, odbojářů, vyprávění politických vězňů, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, představitelů národnostních menšin, ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek totalitních režimů – Státní bezpečnosti, KGB a jiných. Je nám ctí se alespoň malou měrou zapojit do činnosti této organizace a podpořit její úsilí pomáhat tam, kde je potřeba.

Předání 20 kusů benzínových elektrocentrál HGG 3100X se v červenci 2023 účastnil jednatel firmy Hahn a syn s.r.o. Na fotografii je se zástupcem společnosti Post Bellum, Šimonem Pliskou. Elektrocentrály jsou určeny pro polní nemocnice ve válečných zónách Ukrajiny. Věříme, že se také díky nim podaří cílové nemocnici obnovit provoz.