Jak vybrat elektrocentrálu?

Zapojení

Pro výběr té správné elektrocentrály jsou klíčovými prvky provozní výkon a způsob regulace napětí. Tyto dva parametry určují, které spotřebiče můžeme díky elektrocentrále napájet. Důležité je také sledovat, zda se jedná o elektrocentrálu jednofázovou nebo třífázovou.

Ať už sháníte jakoukoli elektrocentrálu, níže popsaný článek vám může pomoci s jejím výběrem.

 

Rozdělení podle fází:

 • Jednofázová elektrocentrála je dostačující při běžném provozu. Patří k nim většina drobných spotřebičů jako je lampa, lehčí stavební nářadí, měřící technika, televizor nebo počítač. Tyto typy mají na přívodním kabelu zástrčku s dvěma kolíky do zásuvky a zdířku na uzemnění (230 V / 50 Hz).
 • Třífázová elektrocentrála přístroje s vyšším výkonem opatřeny třífázovým připojením (400 V / 50 Hz) určené pro řemeslníky nebo stavební firmy. Obvykle jde o stroje s náročnějším výkonem, používané ve stavebnictví a průmyslu. Tyto elektrocentrály mají na přívodním kabelu 5 kolíků (3 fáze, zemnění PE a nulový vodič N). Některé staré spotřebiče mají pouze 4 kolíky. Oproti jednofázovým jsou tyto modely dražší. V případě využití třífázové elektrocentrály pro napájení jednofázových spotřebičů je zapotřebí zohlednit její dostatečný výkon.

Provozní výkon

Před samotným výběrem elektrocentrály je zapotřebí si uvědomit, jaké spotřebiče chceme a budeme napájet.

Elektrocentrály podle typu spotřebiče:

 • Odporové (ohmové) – mezi které řadíme klasické žárovky, ploténkové vařiče či horkovzdušné pistole a jiné odporové přístroje. Z hlediska toho, že po celou dobu provozu se jejich výkon = skutečná spotřeba, jsou pro elektrocentrály nejvhodnější. Pokud tedy napájíme spotřebič o štítkovém výkonu 2 kW, volíme elektrocentrálu o provozním výkonu 2 kVA, zde je však vhodné ponechat si 10 % výkonovou rezervu. U třífázových elektrocentrál se při přepočtu výkonu z kVA na kW zahrnuje účiník. 1 kVA = cca 0,8 kW.
 • Indukční zde patří nářadí poháněné elektromotory, kotoučové pily, vrtací kladiva atp. Spotřebovává se mnohem vyšší proud (zhruba 2x–3x), oproti jejich jmenovitému výkonu, dochází tudíž ke ztrátám. Abychom je eliminovaly, vybírejme proto elektrocentrálu s vyšším výkonem, zhruba o 20–30 % než jaký je příkon napájených spotřebičů.
 • S tzv. tvrdým startem – mezi které patří zařízení vyžadující vyšší výkon elektrocentrály, jako jsou čerpadla, kompresory a ledničky. Tyto přístroje potřebují k nastartování motoru mnohem více proudu oproti jejich štítkovému příkonu (4–5x vyšší i více).
 • Kapacitní – zde řadíme zařízená, která jsou z hlediska nároku na výkon centrály nejnáročnější. Jedná se o výbojky, fotoblesky, fluorescenční lampy apod. U těchto spotřebičů je zapotřebí 1,5x vyšší výkon elektrocentrály, než je příkon napájených zařízení.

 

Rozdělení elektrocentrál podle typu konstrukce:

 • Invertorové – u těchto typů elektrocentrál je motor umístěn uvnitř pláště připomínající kufřík. Své využití uplatní v napájení jemné elektroniky (např. Počítač, lékařské přístroje, elektrické nářadí). Jsou vhodné do karavanů, prodejních stánků, na chaty atp. Jejich výkon je nižší než u centrál rámových. Výhodou je jejich nízká hmotnost, tišší provoz. Pořizovací cena je však vyšší.
 • Rámové – Název je odrazem jejich konstrukce, tedy motor v obdélníkovém rámu. Využívají se pro svou vysokou efektivitu při napájení většiny motorových strojů, zdrojů tepla a světla.  Výhodou je nižší pořizovací cena. Nedostatkem se může jevit vyšší míra hluku a neschopnost napájet citlivé spotřebiče (např. počítač).

Řadíme zde: Benzínové rámové elektrocentrály – hodí se jako záložní zdroj rodinného domu, chaty či chalupy. Využívány mohou být také na stavbách, montážích a kdekoli v terénu. Jsou dobrým pomocníkem pro napájení nejrůznější zahradní techniky a nářadí, topných a osvětlovacích těles a elektromotorů. Disponují velmi dobrým poměrem cena/výkon. Je zapotřebí brát zřetel na vyšší hlučnost a spotřebu benzínu.

Plynové rámové elektrocentrály – zaměřují se na dlouhé a nepřetržité napájení, proto jsou vhodné do domácností, na zahrady i při stavebních opravárenských pracích. K dispozici jsou tři druhy paliva (CNG, LPG a benzín). V zimě je vhodnější využít CNG, jelikož LPG se vlivem nízkých teplot hůře odpařuje a tím roste spotřeba. Mezi přednosti řadíme nižší provozní náklady a šetrnost k životnímu prostředí.

Broušení podlahy

Elektrocentrály podle typu paliva:

Elektrocentrály se liší také typem paliva, které je pohání.

Mezi tyto patří:

 

 • Benzínové elektrocentrály pro své výhody, jako je nízká hmotnost, velikost a široké spektrum využití, patří mezi nejpoužívanější typ. Slouží k napájení menších jednofázových spotřebičů (ledničky, mrazáky, osvětlení apod.). Lze je využít také jako záložní zdroj energie rodinných domů, na zahradách nebo ve stavebnictví. Používají se pro krátkodobý a méně náročný provoz.
 • Dieselové elektrocentrály tyto elektrocentrály využívají ke svému chodu naftu (diesel). Charakteristické jsou vysokým výkonem, většími rozměry, robustní konstrukcí a vyšší hmotností. Jsou ideální pro dlouhodobý provoz a jsou schopny současně napájet několik jednofázových i třífázových spotřebičů. Používají se pro celodenní provoz na stavbách i jako záložní zdroje větších podniků. Pořizovací cena je také vyšší.
 • Plynové/LPG elektrocentrály plynové (LPG) elektrocentrály jsou výkonově podobné benzínovým, avšak jsou ekologičtější a méně náročné na provozní náklady. Mají rozsáhlé spektrum využití, hodí se pro zahradní techniku, dílny a opravárenství a běžné domácí spotřebiče.
 • Olejové elektrocentrály ke svému chodu využívají speciální pohonný olej. Disponují vysokým výkonem, proto jsou využívány zejména v průmyslu. Obvykle slouží jako záložní zdroj energie u menších objektů. V domácnosti se příliš nevyužívají.

OSMO tvrdý voskový olej

Typy regulace výstupního napětí

Mezi další důležitý parametr řadíme regulaci napětí.

 Rozlišujeme 3 typy:

 

 • Kapacitní regulace jde o základní regulaci pomocí kondenzátoru. Pracuje s ní většina elektrocentrál.  Tato postačí pro napájení osvětlení či běžných elektrických přístrojů. Výhodou je, že zvládne vyšší počáteční zatížení motoru.
 • AVR regulace své využití uplatní u spotřebičů s kolísavým napětím – např. počítač, televize, měřící přístroje. AVR díky tranzistoru brání v kolísání napětí v toleranci ±2 %. Pro představu: kolísání napětí v běžné zásuvce se pohybuje v rozmezí ±10 %.
 • Kompaundní regulace řadí se zde elektrocentrály s kompaundním trafem (cirkulárky, řezačky, kompresory), které se používají u zařízení s tvrdým rozběhem, kdy za cenu poklesu napětí dodají velký rozběhový proud.

Spotřeba

Patří mezi hlavní kritéria při výběru elektrocentrály. Uvádí se množství paliva na motohodinu (počet litrů na daný časový úsek). Obecně platí, čím vyšší výkon, tím vyšší spotřeba.

 

Typy ochrany provozu

Abychom zvýšili životnost generátorů a zabránili tak vniknutí cizorodých částic a prachu, je nutné vybrat vyhovující ochranu před vnějšími vlivy.

Rozlišujeme dva základní typy krytí:

 

 • IP 23 tuto ochranu využívají elektrocentrály, které jsou využívány v méně znečištěných prostorách. IP 23 zabraňuje vniknutím částic o průměru 12,5mm a vodě dopadající pod úhlem 60°.
 • IP 54 využívá se u značně znečištěných prostor (např. při bourání) a zaručuje maximální ochranu před vodou (z jakéhokoli úhlu) a prachem. Zajišťuje bezproblémový chod centrál i v případě živelních pohrom.

Kvalitní motor

Vliv na chod, stabilní výsledné napětí a životnost elektrocentrál má také jejich motor. Proto je zapotřebí při výběru dbát na značkové a prověřené motory, např. Honda, Vanguard, Briggs nebo Kohler, které zaručují jednoduchou údržbu, zajištění servisu či náhradních dílů.

Funkce a doplňky

Při výběru elektrocentrály nesmíme opomenout její nabízené vybavení a doplňky, které mohou zvýšit pohodlí při užívání.

Mezi nejzákladnější patří:

 

 • Výstup pro nabíjecí baterie u většiny strojů se setkáváme s 12 V výstupem pro nabíjení baterií (např. Autobaterie). Využít jej lze při delším pobytu v přírodě či kempu, kde je zdroj energie.
 • Voltmetr zajišťuje, aby nedošlo k překročení napětí elektrocentrály, které by jí mohlo poškodit.
 • Olejové čidlo má na starost automatické vypnutí motoru záložního zdroje v případě nízké hladiny oleje. Zamezí tak poškození centrály.
 • Digitální měřič motohodin – usnadňuje plánování servisu přístroje.
 • Display vyčteme z něj potřebné informace a zjednodušuje ovládání.
 • GSM modul pomocí SMS zpráv obdržíme informace o stavu elektrocentrály.
 • Dálkové ovládání  umožňuje zapnutí/vypnutí a kontrolu chodu elektrocentrály na dálku
 • v obtížně přístupných místech
 • Podvozek u menších elektrocentrál usnadňuje transport, u velkých modelů (200 kg+) je nezbytností
Broušení podlahy

Umístění elektrocentrál

Elektrocentrály by měly být situovány na taková místa, kde mají zaručený dostatečný přístup vzduchu pro správné chlazení a sání motoru, aby nedošlo k jeho přehřátí a zničení.

Dále je nezbytné zajistit odchod spalin, což vyžaduje dobře větraný prostor.

Pro výraznou hlučnost zařízení se doporučuje jejich umístění mimo obytnou zónu, např. do sklepů či dílen.

OSMO tvrdý voskový olej

Údržba

Pravidelnou péčí o elektrocentrálu prodloužíme její životnost a celkovou spolehlivost. Obvyklá životnost těchto zařízení bývá zhruba 5000 motohodin.

Tipy k údržbě:

 

 • Průběžné čistění vzduchového filtru, čím vyšší prašnost, tím častější čištění.
 • Dodržování pravidelnosti přestávek.
 • Pravidelná výměna oleje. Pokud má zařízení olejové čidlo, upozorní na skutečnost samo.
 • Správné umístění elektrocentrály.
 • Kontrola a případný servis přístroje po 2500 motohodinách.

Cenová dostupnost

Pořizovací ceny elektrocentrál jsou velmi různorodé. K dostání mohou být již za 2 500 Kč, ale také v ceně vyšší než 2 500 000 Kč, které se týkají profesionálních modelů. Vždy je třeba brát zřetel na prověřené výrobce, kteří garantují vyšší kvalitu. lepší servis a dostupnost náhradních dílů.

Níže jsou pro orientaci na trhu sepsány cenové kategorie elektrocentrál:

 

 • 5 000 – 15 000 Kč – zde řadíme elektrocentrály pro běžné využití. Poměrně výkonné (3–4,8 kW) jednofázové benzínové elektrocentrály, které si poradí s napájením většiny elektrospotřebičů odporového typu (žárovky, kávovary, topná tělesa), ale také indukčního typu (ruční nářadí, elektrická čerpadla). Hodí se do rodinných domů, na chalupy, chaty,
  do kempů, na lodě a občasné využití na stavbách.
 • 15 000 – 30 000 Kč – v této cenové kategorii se pohybují stroje všech typů i třífázové modely s vysoce výkonným motorem. Své využití uplatní jako zdroj energie na stavbě
  a pro větší provozy.
 • 30 000 – 50 000 Kč vyšší investice zajistí robustní elektrocentrály s využitím pro nepřetržitý provoz. Disponují různými funkcemi a vysokým výkonem (až 7,5 kW). Patří zde jednofázové i třífázové modely všech typů, nejčastěji však benzínové. Uplatnění najdou zejména ve stavebnictví a průmyslu. Poslouží také jako zdroj energie na lodích nebo v kempech.
 • 50 000 Kč a více najdeme zde elektrocentrály s výkonem nad 7,5 kW, které jsou však těžké a hlučné, proto se nehodí pro běžné využití. Poloprofesionální a profi elektrocentrály splní svou funkci v náročných provozech, ve výstavbě, v armádě nebo nouzovém, krizovém či havarijním nasazení.